top of page
Skärmavbild 2024-01-07 kl. 18_edited.jpg
GettyImages-56458566.jpg
Friederike Mayröcker     Hulton Archive

Radioart producerar under våren 2024 Friederike Mayröckers ”Gårdar, näbbar, mirakel, en monolog, ett hörspel“ från 2007. Monica Stenbeck gestaltar texten medan Peter Söderberg och Niklas Billström står för musik och produktion.

Hörspelstexten rör sig på typiskt sätt för Mayröcker i tvära kast mellan dagboksanteckningar och personliga möten, minnesbilder från olika faser i livet och reflektioner över konstverk och filosofi. Renässansmusikern John Dowland nämns också på några ställen i texten, och Mayröcker föreskriver att Dowlands musik ska ingå i hörspelet. Här använder vi oss av fragment ur hans stycken för luta och elektroniska klanger (med bearbetningar av ljudmaterial från lutan). Föreställningen har en tät växelverkan mellan Mayröckers originella språkstil och musik som är både förankrad i renässansen och en nutida klangvärld.

Gårdar, näbbar, mirakel,
en monolog,
ett hörspel
Monica Stenbeck
skådespelare

Peter Söderberg
musiker

 
bottom of page