top of page

om namnbyte

RADIOTEATERN ÄR DÖD. LÄNGE LEVE RADIOTEATERN!

Vår teater öppnade på hösten 2020 under namnet Radioteatern.

Ett namn vi tycker om och som i sin vidaste bemärkelse berättar vad vi vill ge vår publik: radiodramatik, hörspel och ljudkonst. Radioteatern har tvingats att byta namn och vår verksamhet – innehållsligt och kvalitetsmässigt med samma ambition – kommer att fortgå under namnet radioart.

Att Radioteatern byter namn sker efter bestämda påtryckningar och hot om rättsliga åtgärder från Peter O Nilsson på Sveriges Radio. Nilsson hävdar att Sveriges Radio, som mellan 1929 och 2016 hade en teaterproducerande redaktion med namnet Radioteatern, har rätt till namnet, även då deras verksamhet under detta namn är avskaffad sedan 2016. Detta är juridiskt tveksamt. 

 

Namnet Radioteatern finns inte registrerat som varumärke. I den meningen har alltså har varken Sveriges Radio, Radioteatern eller någon annan ensam rätt till detta namn. Som analogt exempel kan nämnas att Sveriges Radio 2005 fick

avslag av PBV (Patentbesvärsrätten) på sin överklagan av PRV:s beslut att avslå deras ansökan om varumärkesregistrering av namnet Barnradion (se bifogat domslut, Lagrum:13 § varumärkeslagen (1960:644). PRV:s avslag (2003) skedde med hänvisning att barnradion – dvs barnradio i bestämd form – saknar särskiljningsförmåga. Det kan innefatta alla radioprogram med barn som målgrupp, gjorda och sända av vem som helst. Detsamma torde gälla radioteater, som ord betecknande en mediespecifik konstform.

 

Länk till domstolsbeslut

 

Länk till Patent och registreringsverket, riktlinjer:

Nämnas kan också svenskspråkiga finska YLE:s pågående verksamhet Radioteatern Vi har påtalat existensen av YLE:s Radioteatern för Peter O. Nilsson, dock utan att få någon kommentar till detta. 

 

På grund av den tidigare domen mot Sveriges Radio och förekomsten av den finska Radioteatern har vår teater övervägt att bemöta Sveriges Radios påtryckningar och hot i en juridisk process, men vår teater har mycket små resurser och oavsett utgång i en rättslig prövning kan den vara resurskrävande. Vi vill också mycket hellre ägna oss åt vår egen nystartade konstnärliga verksamhet än att strida med Sveriges Radio. Radioteaterns – radioarts – ambition är att bredda och berika utbudet av ljudande konst och Sveriges Radios agerande har avsevärt försvårat arbetet med detta för vår unga och ännu resurssvaga organisation. 

 

Domänen www.radioteatern.se förblir dock fortsatt i ensemblens ägo.

bottom of page